หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

กองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวรัสมิ์สรา ศิริกุลวิริยา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้