หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุวัตร กาจันทร์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานายกอบต.แสลงพัน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์สายด่วน 093-5417979

อีเมล