หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสนอง แสงดี

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกอบต.แสลงพัน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์สายด่วน 095-5434618

อีเมล