หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนฤมิตร ทองจัตุ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์สายด่วน 090-2936895

อีเมล