หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ ด้วงโพนทัน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นส.ปรารถนา ผาน้อยวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน