หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

    นางสาวมธุรส แสงดี

    ผอ.กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

    นางอุไรวรรณ ด้วงโพนทัน

    นักพัฒนาชุมชน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง