หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายประเทือง บุญสิทธิ์

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายธัญพิศิษฐ์ ดำรงศักดิ์

  ช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  จ่าสิบตรีสุทธิชัย วรรณทรวง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ เพชรชุมแสง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพันทวี สีดา

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า