หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นายเทอดศักดิ์ เสนา

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายประเทือง บุญสิทธิ์

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายธัญพิศิษฐ์ ดำรงศักดิ์

  ช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  จ่าสิบตรีสุทธิชัย วรรณทรวง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ เพชรชุมแสง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา