หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอัธยา ทิพย์อักษร

  นายกอบต.แสลงพัน

  สายด่วน 081-9773323

 • thumbnail

  นางสนอง แสงดี

  รองนายกอบต.แสลงพัน

  สายด่วน 095-5434618

 • thumbnail

  นายสุชาติ ละมุล

  รองนายกอบต.แสลงพัน คนที่2

  สายด่วน 084-8251256

 • thumbnail

  นายสุวัตร กาจันทร์

  เลขานายกอบต.แสลงพัน

  สายด่วน 093-5417979

 • thumbnail

  นายปรัชนันท์ นาคชุมนุม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล